Algemene Voorwaarden van de SHOP-KNX

 Shop

Wij zijn van mening dat door de bevestiging van uw bestelling, u zonder voorbehoud akkoord gaat met onze algemene voorwaarden na te lezen. Door de toegang tot de site, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden daarin. Echter, als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, is het het beste uw inspanningen op deze site niet verder te gaan.

      Het toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden van de verkoop, alsmede eventuele bijzondere voorwaarden van toepassing op al onze diensten en sluiten alle andere voorwaarden. Elke afwijking moet schriftelijk worden bevestigd en op voorhand.

Elke bepaling die niet in de overeenkomst of die niet in overeenstemming is met onze voorwaarden, en is van toepassing op bestellingen, de belasting boeken of andere documenten kunnen niet op onze kosten, te minder dan dit, is een overeenkomst getekend van tevoren bewust.

      het bedrijf
KNX Automation hoofdkantoor is gelegen in de straat van de kleine boerderij 5C, 4218 Couthuin.

BTW BE 0835.257.892

Bank rekeningnummer Argenta : BE07 9731 2603 5366

      Website
Website SHOP-KNX is toegankelijk via shop-knx.com, en bevat ook de subdomeinen van deze genoemde gebieden.

KNX-Automation biedt links naar websites van bedrijven en / of personen voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

      Registratie en bezoeken KNX-Automation
Wanneer u zich aanmeldt op KNX-Automation, een aantal van uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op onze server (met inbegrip van uw naam, adres, e-mailadres, IP-adres, etc.) Deze persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor intern gebruik , en zal onder geen beding aan derden worden verstrekt (behalve in geval van een vordering door de bevoegde openbare diensten). Ze zullen niet worden gebruikt in reclame-campagnes. Het versturen van een nieuwsbrief verschijnt alleen wanneer een gebruiker KNX-Automation uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. U kunt afmelden van de nieuwsbrief op elk gewenst moment, met een brief (verzonden naar KNX automatisering, zie het adres in punt 2, van de onderneming) of via e-mail info@shop-knx.com.

Geregistreerde gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens en verandering via de link 'Uw account', die in het hoofdmenu van de site KNX-Automation verschijnt toegang.
U kunt ook vragen dat uw gegevens permanent gewist uit onze database door het sturen van een brief aan KNX Automation (zie adres in punt 2, van de onderneming) of e-mail info@shop-knx.com.
Vanaf dat moment zal uw persoonlijke gegevens permanent worden verwijderd uit onze database en zullen daarna niet meer worden gebruikt.
Het is echter technisch onmogelijk om een bestaand contact onze databases zijn opgeslagen uitschrijven (bijvoorbeeld in geval van een back-up op de cd-rom op onze bestanden).

      Nieuwsbrief en campagnes
Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, krijgt u regelmatig informatie over onze producten en diensten, en alle aandelen van KNX-Automation ontvangen. Als later, u hier niet langer prijs op stelt, laat het ons weten door te schrijven naar KNX automatisering, zoals beschreven in punt 4 Registratie en bezoekt KNX-automatisering.

      De informatie op de site
Volledige informatie over de site KNX-Automation is te goeder trouw gegeven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in deze informatie.
Toch, we doen ons best om de inhoud van de webpagina's, product data sheets etc. nauwkeurig weergeven
De voorstellingen van de producten zijn ter illustratie, maar kunnen afwijken van de werkelijke situatie.
We hebben dan het recht om andere producten die gelijkwaardig zijn aan die op de website te verstrekken (bijvoorbeeld in geval van uitputting van de voorraad, etc.).
Reacties die worden geplaatst door bezoekers en gebruikers van de KNX-Automation website, moeten objectief en niet-offensieve karakter aan personen en / of bedrijven. KNX-Automatisering kan, zonder toestemming, uit te sluiten geheel of gedeeltelijk de inhoud van de site om een ​​reactie van een gebruiker en / of bezoeker van de site.

      prijs
Alle op de site KNX-Automation geleverde prijzen zijn in euro's en zijn inclusief BTW. Kortingen in procenten zijn bedoeld voor informatie, naast de prijs.
De totale prijs van uw bestelling wordt altijd per e-mail worden gecommuniceerd als een bevestiging van de bestelling (order).
De prijzen op de website van KNX-automatisering en de orderbevestiging ondernemen KNX Automation en Klant, behalve in geval van fouten in de hand of in geval van onverwachte prijsstijgingen of niet-releases van onze fabrikanten of leveranciers. We zijn op zoek op zijn minst aan het juiste bijzonderheden van prijzen en producten communiceren.

      De controle en de koopovereenkomst
Elke bezoeker van KNX-Automation kunt een bestelling plaatsen. U dient in het bijzonder niet worden geregistreerd op de site, maar u zal worden gevraagd om een aantal belangrijke gegevens (met inbegrip van uw naam, afleveradres, e-mailadres, etc.) te voltooien
Wanneer een bestelling wordt geplaatst, is een automatisch bericht naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven bij de aanmelding van uw bestelling verzonden. Dit bericht geeft u de zekerheid dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Van de het verschepen tijd van deze e-mail heeft u 14 werkdagen de tijd om uw betaling via overschrijving op het rekeningnummer dat wordt vermeld in uw orderbevestiging maken. Als we niet hebben ontvangen betaling na deze periode uw bestelling wordt automatisch geannuleerd.
Zodra uw betaling is ontvangen op tijd, begint de overeenkomst tussen KNX-automatisering en de opdrachtgever. Dit betekent dat u akkoord gaat met de inhoud en de in de orderbevestiging.
Vanaf dat moment is de annulering van de bestelling is niet meer mogelijk. KNX-automatisering kan de verkoop-overeenkomst om redenen van overmacht eenzijdig te beëindigen. In dit geval kan een overeenkomst worden vastgesteld bij overeenkomst tussen de beide partijen (koper en verkoper).

      De levering
Wij proberen onze producten naar onze klanten in de kortst mogelijke tijd. In principe worden de gemeenschappelijke artikelen binnen zeven werkdagen verzonden. Echter, de levertijd is afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten, en andere factoren die de levering en on-Automation KNX waar geen stopcontact heeft kunnen beïnvloeden.
Dit is bijvoorbeeld het geval van overmacht en in het bijzonder in het geval van ongevallen, oorlog, stakingen of blokkades die geheel of gedeeltelijk van invloed op de bouwsector. Maar ook in het geval van uitputting van de voorraden grondstoffen, overstroming of incidenten op de hardware en in het geval van faillissement van een leverancier of aannemer.
In geval van overschrijding van de in uw bestelling vermeld leveringstermijn, is de klant niet toegestaan ​​om de koopovereenkomst te breken.

   

      levering
Gepland voor levering op de begane grond. De klant moet ervoor zorgen dat de levering locatie is gemakkelijk te bereiken. Levering omvat niet de installatie en inbedrijfstelling van de goederen (tenzij dit specifiek in een schriftelijke overeenkomst genoemd).
Bij afwezigheid van de klant tijdens de bevalling, kan het product opnieuw worden geleverd, maar de klant moet de verzendkosten voor de tweede zending te compenseren.

 

Recht van verzaking en Returns
Onder de wet, de consument het recht aan de verkoper dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen in kennis binnen 14 werkdagen vanaf de dag na de levering van het product of de conclusie heeft de service contract. Dit recht van opzegging behoort niet tot de professionele koper. Binnen deze periode, moet de consument zijn voornemen over te geven per email en rendement, voor zijn rekening en risico, het product geleverd aan de zetel van de vennootschap KNX Automation, Straat 5C van de kleine boerderij, 4218 Couthuin, België

De producten moet verplicht worden teruggestuurd in hun originele verpakking, onbeschadigd, met al hun toebehoren, de handleiding en de factuur / oorspronkelijke levering. De geretourneerde producten mag niet zijn uitgepakt, ontzegeld of gebruikt in any way. Onvolledige goederen, beschadigd, beschadigd of bevuild door de klant niet zal worden herhaald. Binnen 14 dagen na acceptatie van de terugkeer van de goederen, zal de verkoper terugbetalen de uiteindelijke betaling en verzending.

 

garantie
De bepalingen van de wettelijke garantie op de producten en diensten die door KNX-Automatisering, van toepassing. Het onderhoud van de geleverde producten is niet in de prijs inbegrepen, tenzij dit specifiek is in een schriftelijke overeenkomst genoemd.

geschillen
Alle klachten moeten aan ons worden meegedeeld schriftelijk (via e-mail of aangetekende brief). We nemen aan het hart van elke klacht of kennisgeving en doen ons best om u te ontmoeten in het geval van een klacht of opmerking opgericht. In geval van geschillen tussen de twee partijen (klant / leverancier), zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement rechtbank exclusief bevoegd Namen. Bevoegdheid Dit betekent niet noodzakelijk van toepassing op de handelingen voor de invordering van schulden.